Wózek z dofinansowaniem

medyczny-24 Wózek z dofinansowaniem

Kto ma prawo do uzyskania wsparcia NFZ na zakup wózka inwalidzkiego?

Otrzymanie refundacji na wózek inwalidzki od NFZ to możliwość finansowania urządzenia medycznego i rehabilitacyjnego, gdzie NFZ pokrywa część lub całość kosztów. Osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, osoby starsze oraz dzieci mogą ubiegać się o to wsparcie, jednak konieczne jest posiadanie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, wykaz wyrobów medycznych określa kto i w jakich przypadkach może otrzymać dofinansowanie na wózek inwalidzki. Wymienia on również dolegliwości i choroby kwalifikujące do pełnej lub częściowej refundacji wózka, zależnie od jego wartości. Rozporządzenie to obejmuje także różne typy wózków inwalidzkich objętych wsparciem NFZ, których ceny mogą oscylować od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy złotych, zwłaszcza w przypadku wózków specjalistycznych. Zlecenie na ten rodzaj sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego może wystawić odpowiednio uprawniony lekarz specjalista lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego.

Jakie wózki inwalidzkie kwalifikują się do refundacji NFZ?

Refundacja na wózki inwalidzkie dotyczy określonych typów sprzętu. Ministerstwo zdrowia wyznacza standardowe modele, takie jak wózki ręczne, aluminiowe, składane, dziecięce, specjalne dla dorosłych i skutery elektryczne. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju sprzętu, stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności. W 2023 roku wprowadzono zmiany, w tym nowe typy sprzętu, korektę klasyfikacji i aktualizację kwot. Przykładowo, limity na wózki elektryczne zostały zaktualizowane dla dorosłych i dzieci.

Refundacja na wózek inwalidzki ręczny obejmuje osoby dorosłe i dzieci w wieku od 3 do 18 lat, wymagające udokumentowanego ograniczenia poruszania się. Dofinansowanie wynosi 650 zł dla dorosłych i 600 zł dla dzieci, przy możliwości zakupu bardziej zaawansowanego modelu za własne środki.

Aluminiowe wózki inwalidzkie, oznaczone kodem NFZ P.127A, są składane i lżejsze. Refundacja może być udzielona osobom dorosłym i dzieciom w wieku od 3 do 18 lat z trwałym ograniczeniem zdolności chodzenia. Limit dofinansowania to obecnie 1700 zł.

Wózki inwalidzkie specjalne (kod P.130 dla dorosłych i P.131 dla dzieci) są dostosowane do różnych potrzeb, np. stabilizacji czy pionizacji ciała. Dofinansowanie zależy od typu wózka i wynosi od 2000 zł do 4000 zł.

Elektryczne wózki inwalidzkie są refundowane dla osób z chorobami neurologicznymi, z limitem dofinansowania wynoszącym 5000 zł dla dzieci i dorosłych. Wymagane jest zlecenie od lekarza.

Proces uzyskania refundacji wózka inwalidzkiego z Narodowego Funduszu Zdrowia krok po kroku

  1. Skierowanie od specjalisty: Osoba potrzebująca wózka inwalidzkiego musi najpierw uzyskać skierowanie od specjalisty, który wystawia zlecenie na ten sprzęt medyczny.

  2. Wypisanie zlecenia: Lekarze są uprawnieni do wystawiania zleceń na wózki inwalidzkie. W przypadku standardowych wózków ręcznych, zlecenie może wystawić lekarz pierwszego kontaktu. Natomiast dla wózków elektrycznych i aktywnych, konieczne jest zlecenie od lekarza specjalisty z odpowiednią specjalizacją medyczną.

  3. Potwierdzenie uprawnień: System NFZ e-ZWM pozwala na weryfikację uprawnień pacjenta po otrzymaniu zlecenia. Możliwe jest również składanie elektronicznych wniosków do PCPR poprzez portal SOW, wymagany jest do tego profil zaufany PUE.

  4. Realizacja zlecenia: Zlecenie można zrealizować w sklepie medycznym posiadającym umowę z NFZ, mając na to 12 miesięcy od daty wystawienia zlecenia. Istnieje możliwość skorzystania z teleporady, gdzie lekarz na podstawie numeru PESEL pacjenta może wystawić zlecenie.

Proces ten zapewnia, że osoby potrzebujące wózków inwalidzkich mogą uzyskać potrzebny sprzęt medyczny zgodnie z zasadami NFZ.

Ile wynosi refundacja NFZ na wózki inwalidzkie?

Wysokość refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia na wózki inwalidzkie uzależniona jest od rodzaju sprzętu oraz wieku użytkownika. Dla standardowych, ręcznych wózków inwalidzkich, dorosły otrzymuje 650 zł, a dziecko 600 zł. Przy wyborze modelu w cenie do limitu refundacji, wózek inwalidzki jest dostępny bez dodatkowych opłat. W przypadku wózków ze stopów lekkich, limit dofinansowania wynosi 1700 zł. Natomiast wózki inwalidzkie specjalne, ze względu na ich różnorodność, posiadają indywidualne limity refundacji NFZ, wynoszące od 2000 zł do 5000 zł, zależnie od typu sprzętu, jego cech konstrukcyjnych i użytkownika.

Czy refundacja obejmuje elektryczne wózki inwalidzkie?

Tak, elektryczne wózki inwalidzkie są objęte refundacją NFZ. Limit dofinansowania dla dzieci i dorosłych wynosi maksymalnie 5000 zł. Zlecenie na ten rodzaj sprzętu może wystawić wyłącznie specjalista posiadający odpowiednią specjalizację, taką jak ortopedia, chirurgia, neurologia, geriatria czy pediatria. W przypadku napraw, limit wynosi 900 zł. Wózek elektryczny przysługuje osobie dorosłej raz na 4 lata, a dziecku raz na 3 lata. Dzięki refundacji NFZ, osoby potrzebujące mogą uzyskać dostęp do niezbędnego sprzętu medycznego.


 

Nowe Możliwości Dla Osób Niepełnosprawnych: Program "Aktywny Samorząd" 2024

W roku 2024 program "Aktywny Samorząd" PFRON otwiera nowe możliwości dla osób niepełnosprawnych, oferując znaczące wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych wózków inwalidzkich elektrycznych. Ta inicjatywa pozwala na bardziej dostępne możliwości mobilności, co przynosi nadzieję na poprawę jakości życia dla wielu osób.

O PROGRAMIE DOFINANSOWAŃ

Program "Aktywny Samorząd" 2024 zapewnia dofinansowanie w wysokości podstawowej 17 600 zł na zakup wózków inwalidzkich elektrycznych, przy minimalnym wkładzie własnym wynoszącym jedynie 10%. Oznacza to, że wózki takie jak Medilife ROSE, których katalogowe ceny wynoszą 17 999 zł, mogą być nabyte przez beneficjentów za symboliczną kwotę około 1800 zł.

Dla Kogo Przeznaczony Jest Program?

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych, poszukujących nowoczesnych rozwiązań w zakresie mobilności. Proces aplikacyjny został zoptymalizowany i dostępny jest zarówno online, jak i w punktach PCPR, ułatwiając korzystanie z programu dla szerokiego grona zainteresowanych.

Jak Wniosek o Dofinansowanie?

Aby skorzystać z możliwości dofinansowania, należy złożyć wniosek w wybranych punktach PCPR lub online. Kluczowe jest zapoznanie się z kryteriami kwalifikacyjnymi i przygotowanie niezbędnych dokumentów. Cały proces aplikacyjny został zaprojektowany tak, aby był jak najbardziej intuicyjny i prosty dla wszystkich zainteresowanych.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Medyczny-24.pl, program dofinansowań obejmuje nie tylko wózki inwalidzkie elektryczne, ale również skutery inwalidzkie i napędy do wózków, z różnymi maksymalnymi kwotami wsparcia. Osoby do 16 roku życia, powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osoby w wieku emerytalnym, które są aktywne zawodowo, mogą ubiegać się o wsparcie.

Program zachęca do wczesnego składania wniosków i korzystania z opcji online przez system SOW, co może zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania. Dodatkowe punkty mogą być przyznane za zatrudnienie, złożenie wniosku online oraz dla osób poszkodowanych w wyniku żywiołów.

PODSUMOWANIE

Program "Aktywny Samorząd" 2024 to wyjątkowa okazja dla osób niepełnosprawnych, aby uzyskać finansowe wsparcie na zakup nowoczesnych wózków inwalidzkich elektrycznych. Dzięki uproszczonemu procesowi aplikacyjnego i znacznemu dofinansowaniu, marzenie o większej niezależności i mobilności staje się bardziej osiągalne. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłębienia szczegółów programu, przygotowania wymaganych dokumentów i aplikowania o dofinansowanie.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w procesie aplikacyjnym, odwiedź Medyczny-24.pl lub skontaktuj się z nami pod numerem 668 434 883. Nasi specjaliści są tutaj, aby wspierać Cię na każdym kroku, zapewniając kompleksową pomoc i doradztwo.


 

Sprawdź również: Gdynia, , , , , , , , , ,