Refundacja

medyczny-24 Refundacja

Refundacja NFZ / Dofinansowanie PFRON

Zapytaj czy wózek inwalidzki bądź skuter przysługuje Tobie bezpłatnie, telefon: +48668434883

Poradnik refundacyjny

W jaki sposób pozyskać dofinansowanie i refundację na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny? Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego może być uzyskane poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Nasz poradnik został stworzony z myślą o ułatwieniu procesu uzyskiwania środków pomocniczych oraz wyjaśnienia, jak można nabyć wyroby medyczne przy wsparciu finansowym NFZ.

W naszym sklepie nie tylko prezentujemy szeroką gamę sprzętu, ale również oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie uzyskiwania dofinansowań. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z NFZ, jesteśmy w stanie pomóc w doborze odpowiedniego sprzętu oraz wyjaśnić wszelkie procedury związane z uzyskiwaniem środków od PFRON (PCPR/MOPR).

Co to jest refundacja?

Refundacja NFZ stanowi wsparcie finansowe ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, obejmujące część lub całość poniesionych przez Pacjenta kosztów zakupu konkretnego wyrobu medycznego.

Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz zasady przyznawania refundacji w ramach NFZ zostały precyzyjnie określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.), obejmującym wyroby medyczne wydawane na zlecenie.

Dodatkowo, Pacjenci mogą skorzystać z dopłaty ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), dostępnych w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. To dodatkowa możliwość finansowego wsparcia dla osób potrzebujących specjalistycznego sprzętu medycznego.

Czym są wyroby medyczne refundowane przez NFZ?

Do wyrobów medycznych objętych refundacją NFZ należą:

 1. Produkty ortopedyczne: Wykorzystywane w zaopatrzeniu kontuzjowanych części ciała, głównie przy urazach, złamaniach, oraz u osób z niepełnosprawnościami, wymagających nadania prawidłowego wzorca ruchu lub korekcji nieprawidłowości w budowie ciała. Obejmuje stabilizatory, ortezy, sznurówki, kołnierze, opaski uciskowe, i inne.

 2. Sprzęt rehabilitacyjny: Przyrządy i urządzenia wspierające funkcjonowanie i rehabilitację osób chorych i niepełnosprawnych. W tej kategorii znajdują się wózki inwalidzkie, balkoniki, chodziki, podpórki, kule, pionizatory, oraz foteliki rehabilitacyjne.

 3. Środki pomocnicze: Produkty ułatwiające, a czasem umożliwiające osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie, pełniące codzienną funkcję pomocy. W tej grupie znajdują się pieluchomajtki, cewniki, worki na mocz, produkty stomijne, oraz materace przeciwodleżynowe.

Kto może dostać dofinansowanie z NFZ?

Osoby objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym w ZUS mają prawo do uzyskania refundacji NFZ na sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, ortopedyczny, oraz środki pomocnicze.

To prawo obejmuje pacjentów leczonych zarówno przez lekarzy zatrudnionych w NFZ, jak i tych leczonych prywatnie w gabinetach komercyjnych podczas prywatnych wizyt. W przypadku wątpliwości dotyczących kwalifikacji do refundacji lub stopnia dofinansowania, zachęcamy do kontaktu z naszym specjalistą. Indywidualna konsultacja pozwoli uzyskać porady dotyczące możliwości pozyskania dodatkowych środków z NFZ, PFRON, PCPR, fundacji, czy instytucji oferujących wsparcie. Skontaktuj się z nami przez email: kontakt@medyczny-24.pl lub telefon: +48 668434883.

 

Czy przez poradę telefoniczną uzyskam zlecenie na sprzęt?

Oczywiście, taka opcja istnieje. Zalecam sprawdzenie najnowszych informacji na oficjalnej stronie, gdzie znajdują się aktualności związane z obecną sytuacją epidemiologiczną.

Link do świadczonej informacji znajduje się tutaj: Komunikat NFZ dotyczący wystawiania potwierdzeń i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Jaki lekarz może wystawić zlecenie na produkty refundowane przez NFZ?

Wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne może dokonać lekarz posiadający specjalne uprawnienia, a w przypadku sprzętu specjalistycznego, musi on mieć określoną specjalizację. Bez względu na to, czy wizyta odbywa się w placówce NFZ, gabinecie komercyjnym, czy w formie porady telefonicznej, kluczowe jest posiadanie przez lekarza odpowiednich uprawnień i specjalizacji.

Aby sprawdzić, czy lekarz, u którego planowana jest wizyta, spełnia te kryteria, można uzyskać informacje w miejscu przyjęć lekarskich lub w spisie lekarzy uprawnionych do wystawiania zleceń lekarskich na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Dokładne wytyczne dotyczące specjalizacji lekarzy można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku dostępnym pod linkiem: Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia

Ortezy, stabilizatory, wózki inwalidzkie aluminiowe (kod NFZ P.129), wózki inwalidzkie specjalistyczne (kod NFZ P.130), pionizatory i inne specjalistyczne sprzęty powinien zlecić lekarz posiadający specjalizację w jednej z dziedzin: ortopedii, traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii ogólnej, neurologii, neurologii dziecięcej, reumatologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej lub rehabilitacji medycznej.

Dodatkowo, każdy lekarz posiadający prawo do wykonywania zawodu może wystawić zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Lekarz rodzinny (POZ) podczas wizyty w gabinecie lub za pomocą porady telefonicznej może wystawić zlecenie na produkty, takie jak pieluchomajtki, wkładki, cewniki, czy worki. Produkty jednorazowe powinien zlecić lekarz podstawowej opieki medycznej (POZ), położna lub pielęgniarka z odpowiednimi uprawnieniami, a także lekarz posiadający specjalizację w chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, geriatrii, ginekologii onkologicznej, itp.

Przykłady sprzętu wymagającego specjalistycznego zlecenia obejmują:

 • Standardowe ręczne wózki inwalidzkie stalowe (kod NFZ P.127)
 • Balkoniki, chodziki lub podpórki (kod NFZ P.123)
 • Materace przeciwodleżynowe (kod NFZ P.117)
 • Poduszki przeciwodleżynowe (kod NFZ P.116)
 • Trójnogi lub czwórnogi (kod NFZ P.121)
 • Kule (kod NFZ P.118)

W przypadku wszelkich wątpliwości lub pytań dotyczących refundacji, zawsze można skontaktować się z naszym specjalistą, który służy indywidualnym doradztwem. Można nas osiągnąć poprzez email: kontakt@medyczny-24.pl lub telefon pod numerem: +48 668 434 883

Gdzie i jak zrealizować zlecenie od lekarza?

Do zrealizowania zlecenia i odbioru sprzętu potrzebne są dwie rzeczy:

 1. Numer zlecenia.
 2. Numer PESEL.

Zlecenia takie mogą Państwo składać w sklepach medycznych, które posiadają podpisaną umowę z NFZ. Nasz sklep ma taką umowę, co gwarantuje kompleksową pomoc w wypełnianiu dokumentacji oraz profesjonalne doradztwo dotyczące doboru sprzętu i dostawy do Państwa domu.

Jeśli mieszkają Państwo daleko od naszego sklepu stacjonarnego, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej: https://medyczny-24.pl oraz do kontaktu poprzez email: kontakt@medyczny-24.pl lub telefon pod numerem +48 668 434 883.

Po dostarczeniu zamówienia chętnie udzielimy Państwu instrukcji obsługi sprzętu i podzielimy się wskazówkami dotyczącymi jego efektywnego wykorzystania.

W sytuacji, gdy osoba wypisująca wniosek (np. lekarz) nie będzie w stanie zweryfikować zlecenia przez awarię systemu, jesteśmy w stanie pomóc poprzez uzupełnienie danych na podstawie przesłanych skanów lub zdjęć dokumentów. Posiadamy uprawnienia do takich działań dzięki zawartej umowie z NFZ.

Dodatkowo informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku działa internetowy system online epotwierdzenia zlecenia NFZ. System ten umożliwia lekarzom automatyczne potwierdzenie prawa do świadczeń na etapie wizyty lekarskiej lub telefonicznej porady, eliminując konieczność osobistej wizyty w oddziale NFZ. To udogodnienie ma na celu ułatwienie pacjentom procesu realizacji wniosków na wyroby medyczne.

Czy przez poradę telefoniczną uzyskam zlecenie na sprzęt?

Oczywiście, taka opcja istnieje. Zalecam sprawdzenie najnowszych informacji na oficjalnej stronie, gdzie znajdują się aktualności związane z obecną sytuacją epidemiologiczną.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: Komunikat NFZ dotyczący wystawiania potwierdzeń i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Wielkość i częstotliwość przyznawanej refundacji

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, wystawione przez uprawnioną osobę, istotnie wpływa na uzyskaną refundację. Pacjent ma swobodę wyboru odpowiedniego produktu, jednak wartość refundacji, zależnie od kodu NFZ, wynosi 70% lub 100% limitu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Przykładowo, limit dofinansowania na wózek inwalidzki może wynosić 100%, czyli 600 zł dla standardowego wózka stalowego (kod NFZ P.127), 1700 zł dla wózka aluminiowego (kod NFZ P.129) lub 3000 zł dla wózka specjalistycznego (kod NFZ P.130). Dla balkonika, chodzika lub podpórki (kod NFZ P.123) limit wynosi 70% z kwoty 240 zł.

Refundacja dla ortez i stabilizatorów dla dorosłych wynosi 90%, a dla dzieci do 18 roku życia 100%. Okres ubiegania się o następny produkt w ramach tego samego kodu refundacyjnego jest ustalony przez Ministerstwo Zdrowia, np. 4 lata dla wózka inwalidzkiego, 5 lat dla balkonika rehabilitacyjnego.

Pacjenci mogą ubiegać się o przyspieszoną refundację, np. gdy dziecko wyrosło z wózka. Argumentacja poparta opinią lekarską może przyczynić się do pozytywnego rozpatrzenia prośby. Posiadacze orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności są uprawnieni do otrzymywania wyrobu medycznego do limitu wg wskazań medycznych, bez uwzględniania okresów użytkowania.

Refundacja produktów pomocniczych, takich jak pieluchomajtki, stomia, cewniki lub worki, obejmuje comiesięczne zaopatrzenie na maksymalnie 12 miesięcy. Można je zrealizować częściowo na dany miesiąc lub w przód, bez możliwości realizacji zlecenia za minione miesiące. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dotyczacy-wystawiania-potwierdzania-i-realizacji-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne,7651.html

Dodatkowe źródła dofinansowania z NFZ i PCPR

Wsparcie finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) obejmuje różnorodne obszary, m.in. wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, fotele pionizujące, podnośniki czy rowerki dla osób niepełnosprawnych. Aby skorzystać z tych środków, konieczne jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Osoby poszukujące dodatkowego wsparcia finansowego mogą skorzystać z programów dofinansowujących PFRON. Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty znajdują się na oficjalnej stronie: pfron.org.pl, w zakładce SOW/Informator/Osoby niepełnosprawne.

Program Aktywny Samorząd, finansowany przez PFRON, umożliwia uzyskanie dofinansowania na zakup wózków elektrycznych, skuterów lub fotelików rehabilitacyjnych samochodowych. Jest to inicjatywa wspierająca powrót pacjentów niepełnosprawnych do aktywności społecznej i poprawę ich warunków życia. Warto zaznaczyć, że warunki kwalifikacji do programu mogą różnić się w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.